Ugle

Næringsparken med plass til alle

Rømskog Næringspark AS er en levende næringspark bestående av flere forskjellige virksomheter. Eiendommen ligger i Rømskog i Aurskog-Høland kommune, er på cirka 100 mål og er godt tilrettelagt for både små foretak og de med større plassbehov.

På eiendommen i Rømskog har det vært næringsvirksomhet i mange år. Rømskog Sag og Høvleri hadde sin virksomhet på eiendommen fram til 1998. Den hadde da bestått i en Sag- og høvellinje og trelasttørke.

I perioden 1999–2013 hadde Rømskog Biobrensel AS sin virksomhet på eiendommen knyttet til produksjon av brenselsflis.

Etter 2013 har eiendommen blitt betydelig oppgradert og tilrettelagt for utleie og etableringen av en næringspark.

Vi har rom for ...

Se en film fra området

Utforsk næringsparken