Planene for nærings­området på Rømskog

Visjonen er klar for Rømskog Næringspark 2030. Området skal legge til rette for å bli et levende område med arbeidsplasser, industri og vekst.

Planene for nærings­området på Rømskog

Rømskog Næringspark er formet som en lunge, midt i den grønne skogen. Bildet viser området med eksisterende bygg i grått og mulige nye bygg på området i hvitt.

Rømskog Næringspark

  • 15 tomter
  • 6 eksisterende bygg
  • Størrelser fra 1100 til 5900 kvadratmeter
  • Priser fra 900 000 kroner

Se bilder nederst i saken
 

Næringsparken har begynt arbeidet med å gå fra å være ett stort område på 100 mål til å ha 15 industritomter fra 1100 til 5900 kvadratmeter. Noen av tomtene har eksisterende bygg i dag, mens ti av tomtene er satt av til nybygg.

En av tomtene med eksisterende bygg er allerede solgt, og resten ligger ute for salg.
– I første omgang ønsker vi selge noen av områdene med eksisterende bygg, forteller daglig leder Thomas Kragtorp. – Deretter begynne med oppdeling av hele området, også tomtene uten bygg, og sette i gang med all nødvendig infrastruktur.

Bak Rømskog Næringspark står tre aktører, som både er eiere og styremedlemmer i selskapet: Harald Nordeng, Thomas Kragtorp og Johannes Holmedahl. Thomas og Johannes er lokale, fra henholdsvis Rømskog og Bjørkelangen. De har de siste fire årene jobbet for å få vekst på næringsområdet i bygda si.

Johannes Holmedahl er salgssjef for Rømskog Næringspark:

– Vi har prøvd ulike tilnærminger for å tiltrekke oss interessante selskaper til Rømskog, forteller han. – Det vi har forstått er at selskapene som bør bli en del av drømmen vår for Rømskog Næringspark ikke ønsker å leie, men å eie. Vi har derfor i flere omganger hatt møter med næringsutvikleren i kommunen vår, og foreslått og fått gode tilbakemeldinger på veien vi beveger oss i nå. Nemlig å selge området i mindre biter, samtidig som vi beholder et sameie for fellesområdene.

– Tilgang til gode varierte næringsarealer i hele kommunen er viktig for å være attraktive for næringslivet, sier Næringsutvikler i Aurskog-Høland kommune Siri Bjørnstad. – Planene til Rømskog Næringspark vil gi nytt liv på området og er veldig viktig for å skape flere arbeidsplasser på Rømskog.


Ny tilnærming

Næringsparken på Rømskog ønsker å kombinere lokale selskaper med større nasjonale selskaper, i ett stort samarbeidende næringsområde.

– Rømskog Næringspark ligger omringet av skogen, og er midt i blinken for alle som ønsker seg plass til lagring og produksjon i stor og liten skala, for de som trenger plass til store skogsmaskiner og vogntog – egentlig for alle som et sted å utvikle bedriften. Drømmen vår er å ha mange i bygda som har arbeidsplassen sin på Rømskog Næringspark.

 Stort og smått

– Det hadde også vært interessant å se på mulighetene for å dele opp de eksisterende byggene i mindre seksjoner, for de som kan trenge hundre eller tohundre kvadratmeter til mindre verksteder og lager, legger daglig leder Kragtorp til.

– Det viktigste er å kunne legge til rette for arbeidsplasser i bygda vår – både store og små. 

Vi har fått utviklet tegninger og illustrasjoner for å vise hvordan området skal se ut om noen år.

– Første steg er å få inn flere aktører med interessante planer, som ønsker å ta i bruk området så snart som mulig og ikke minst som er med på visjonen vår, avslutter Holmedahl.

På Rømskog Næringspark ønsker vi aktivitet både dag og natt.
Slik ser for oss Rømskog Næringspark i 2030. Her sett fra sør.
Vår visjon er å fylle området med industri, produksjon og lagring på alle de tiltenkte 15 tomtene.
Slik ser vi området for oss. Her næringsparken sett fra nord.
I planene ligger blant annet å asfaltere og sette opp gatelys på hovedveien i fellesområdene.
Byggene i rødt er i dag eksisterende bygg på tomten, mens andre bygg er illustrasjoner på hva som området kan fylles med.
Vi ønsker å fylle opp næringsparken med store og småarbeidsplasser for bygda.
Det vil bli plass til store kjøretøy på et område som Rømskog Næringspark.
Hva hver enkelt aktør vil bygge på de nye tomtene er det kunfantasien som setter grenser for. Det viktigste for oss er å få liv og arbeidsplasser på Rømskog.

Se en film fra området

Tomter fra kr 900.000+omk